Sveriges Lantbruksuniversitet
 vid Sveriges Lantbruksuniversitet


     

  


Wood Ultrastructure Research Centre (WURC) är ett kompetenscentrum som initierades 1996 av NUTEK (Närings- och teknikutvecklingsverket) som ersatts av VINNOVA (Verket för innovationssystem) sedan januari 2001. Centret är baserat vid SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet, men inom WURC´s struktur sker ett tätt samarbete med CTH (Chalmers Tekniska Högskola), KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) och STFI (Skogsindustrins Tekniska Forskningsinstitut) samt sex företag från svensk massa- och pappersindustri (AssiDomän, Korsnäs, MoDo, SCA, StoraEnso, Södra Cell) samt ett kemiföretag (EKA Chemicals). WURC´s huvuduppgift är att utföra grundforskning med industrirelevans.

  1996 - 2007


Postadress:
Box 7008
750 07 Uppsala
Besöksadress:
Vallvägen 9C
Tel:
018-67 24 80
Fax:
018-67 34 89
E-post:
WURC@trv.slu.se

Upprättad och underhållen av Stig L. Bardage
Senast uppdatering: 09-06-16