Länkar

. Funcfiber
· COST Action E50 "Cell wall macromolecules and reaction wood"

· Forest Products Laboratory (FPL)
· Forskarskolan trä och träfiber
· IAWA International Association of Wood Anatomists
· Institutionen för trävetenskap, SLU
· METLA
· Papernet
· Skogsindustrierna
· Skogssverige
· Society of Wood Science and Technology
· WWW Virtual Library: Forestry

 


Postadress:
Box 7008
750 07 Uppsala
SVERIGE
Besöksadress:
Vallvägen 9A
Tel:
018-67 24 80
Fax:
018-67 34 89
E-post:
WURC@trv.slu.se