Swedish University of Agricultural Sciences
Detta är WURC

· Vetenskaplig och industriell bakgrund

· Huvudmål

· Strategi och målsättning


Postadress:
Box 7008
750 07 Uppsala
SVERIGE
Besöksadress:
Vallvägen 9A
Tel:
018-67 24 80
Fax:
018-67 34 89
E-post:
WURC@trv.slu.se